22 lut, 2017
1 Krótka informacja o Kościele Baptystycznym Tadeusz J. Zieliński
2 Zarys dziejów baptyzmu w Polsce (1858-2008) Andrzej Seweryn
3 Początki ruchu baptystycznego na ziemiach polskich Włodzimierz Tasak
4 Kościół Baptystyczny: historia, doktryna i organizacja Tadeusz J. Zieliński