Odnalazłam szczęście 
w Tobie. 
Tyś moje najskrytsze 
marzenie spełnione, 
odpocznienie dla zmęczonej duszy. 

Ty jesteś moje szczęście życiowe 
bez względu na sytuacje i zdrowie. 
Ty jesteś mój skarb, 
co trwa wiecznie. 

Wiersz z tomiku:Odnalazłam szczęście w Tobie