Szersza odpowiedź w artykule Słowa Prawdy:

Zwiastowanie śmierci Pana, czyli o Wieczerzy Pańskiej, zw. Pamiątką, Komunią, z numeru 06-2008

w którym znajdziesz odpowiedzi na pytanie tytułowe oraz:

  • Zwiastowanie śmierci Pana  
  • Co Wieczerza Pańska mówi o śmierci Chrystusa? 
  • Czym jest zwiastowanie śmierci Chrystusa przy Stole Pańskim? 
  • Społeczny wymiar Wieczerzy Pańskiej 
  • Co otrzymujemy w czasie Wieczerzy Pańskiej? 
  • Widzialne znaki są tylko symbolami duchowej rzeczywistości