I skąd tyle odłamów? Jak się w tym wszystkim rozeznać? Baptyści, Zielonoświątkowcy, Kościół Zborów Chrystusowych... Co Was różni, co łączy?

Według słownika języka polskiego termin "ewangelicki określa wyznania powstałe na gruncie reformacji. "Ewangeliczny" według tego samego słownika określa coś co powstało na podstawie ewangelii. Choć historycznie te dwa terminy określały różne rzeczy to jednak obecnie najczęściej używa ich się jako synonimy. Dziś terminy ewangelikalizm i ewangelicyzm określają ponadwyznaniowy nurt w chrześcijaństwie, który podkreśla m.in. rolę nowego narodzenia, ewangelizacji i osobistej relacji z Jezusem.

Jeśli chodzi o drugą cześć pytania to bazuje ono na smutnej prawdzie. Kiedyś reformacja uchyliła uprzednio zamknięte drzwi wyjścia z kościoła. Z czasem inni ludzie nie zgadzający się choćby z jakimś szczegółem w jakimś kościele wychodzili z niego tworząc nowy twór. Oczywiście nie wszystkie wyjścia były kierowane pychą. Czasem w grę wchodziła poważna różnica doktrynalna, forma wyrażania duchowości albo uwarunkowania historyczne. To jednak spowodowało, iż na dzisiejszej scenie protestanckiej mamy wiele wyznań, o których mało kto słyszał. Co łączy te wyznania protestanckie? Większość z nich wyznaje, że Pismo Święte jest ich jedynym autorytetem i kryterium osądu w dziedzinie wiary i życia. Niestety jest jedno Pismo lecz tysiące interpretacji i przywódców, którzy mówią, ze to oni właśnie mają rację. na szczęście różnice wśród wielu wyznań nie są duże a w niektórych przypadkach albo nikle albo żadne (jak to jest, w naszym przekonaniu, miedzy baptystami, Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan i Kościołem Zborów Chrystusowych).