Uczta ta nie jest tylko obrzędem upamiętniającym zmarłego męczennika.

Niesie ona w sobie radość i świętowanie przedsmaku niebiańskiego wesela. Uczestnicząc w niej przywołujemy przecież inne posiłki, w ramach których Jezus łamał chleb - szczególnie zaś te spożywane po zmartwychwstaniu. komunia pod postacią wina i chleba

Obszerny artykuł omawiający teologię Wieczerzy Pańskiej w artykule z nr 5/2005 Słowa Prawdy pt. 'Wieczerza Pańska'