„Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie”
Mat. 18,15-18

I.  Konflikt jest nieunikniony.
Nieporozumienia spędzają sen z powiek ludziom od zarania dziejów. Gdzie jest więcej niż jedna osoba, tam wcześniej czy później pojawi się konflikt. Warto zauważyć, że konflikt nie jest jeszcze grzechem, ale może prowadzić do grzechu, jeśli nie zostanie rozwiązany. Rozwiązywania konfliktów trzeba uczyć się - nikt nie rodzi się z tą umiejętnością. Kościół jest niewątpliwie dobrym miejscem do zdobywania tej pożytecznej w życiu umiejętności.

II. Postawy wobec konfliktów.
1.  Unikanie, udawanie, że wszystko jest w porządku.
2.  Zwłoka, czekanie aż stanie się coś niezwykłego i konflikt sam się rozwiąże lub „jakoś to będzie”.
3.  Obojętność, pogodzenie się - „trzeba z tym żyć, nie ma innego wyjścia”.
4.  Utożsamianie osoby z problemem, atakowanie osoby, która spowodowała konflikt, agresja, wyładowanie złych uczuć.
5.  Zamykanie się w sobie, użalanie się nad sobą, izolacja od innych.
6.  Dostrzeganie konfliktu i szukanie rozwiązania problemu. Zwykle nie jest łatwe, ale możliwe.

Pytanie: Jaka postawa jest najczęstsza w Twojej praktyce?

III. Poszukiwanie rozwiązania sytuacji konfliktowej.
Najlepszym sposobem poszukiwania rozwiązań jest rozmowa, komunikacja. Są różne poziomy komunikacji:
1.  Zwroty grzecznościowe, banały, ogólnikowe frazesy - brak dzielenia się.
2.  Wymiana informacji, faktów - dzielimy się tym, co wiemy.
3.  Wyrażanie opinii - dzielimy się tym, co sądzimy.
4.  Dzielenie się przeżyciami, emocjami - dzielimy się tym, co czujemy.
5.  Pełna otwartość, dzielenie się z głębi duszy swoimi nadziejami i obawami, marzeniami i rozczarowaniami itp. - dzielimy się tym, kim naprawdę jesteśmy. Zdejmujemy maskę bez obawy odrzucenia.
Komunikacja, czyli porozumienie, to nie tylko mówienie, ale też uważne słuchanie drugiej osoby - Jak. 1,9. Nieuważne słuchanie zaostrza konflikty. Uważne słuchanie pomaga je rozwiązywać. Czasami dobrze jest poprosić o pomoc mediatora, czyli kogoś, do kogo obie skonfliktowane strony mają zaufanie.

Pytanie: Jakie warunki muszą być spełnione aby możliwa była pełna otwartość?
 
IV. Sposoby podejścia do konfliktów.
1.  Dążenie do zwycięstwa - postawa „ja muszę wygrać, ty przegrasz”.
2.  Wycofanie się - „usuwam się, zrobiło się niewygodnie, chcę pozostać miły, nie chcę się narażać”.
3.  Poddanie się - „nie chcę wojny, więc składam broń”.
4.  Poszukiwanie rozwiązania dla dobra obu stron - wszyscy są zwycięzcami. Zwykle jest to proces, który wymaga chęci dążenia do rozwiązania przez obie strony.

Pytanie: Który z ww. sposobów jest najczęściej praktykowany przez Ciebie?

V. Przykłady biblijne:
1.  Gen. 3 - konflikt Adama i Ewy z Bogiem; jak reagują ludzie, a jak Bóg?
2.  1 Sam. 20 - konflikt Saula z Dawidem; jak reaguje Saul, a jak Dawid?
3.  Jan 8,1-11 - konflikt wśród Żydów; jak reaguje Jezus i dlaczego?

Pytanie: Czego mogę nauczyć się studiując te i podobne fragmenty Pisma Świętego?

VI. Zasady pomocne przy szukaniu rozwiązań sytuacji konfliktowych:
1.  Odróżniaj konflikt od osoby, która go spowodowała. Pamiętaj, że Bóg odróżnia grzech od grzesznika. Bóg potępia grzech, ale usprawiedliwia grzesznika, który wyznaje swój grzech i prosi o przebaczenie.
2.  Spójrz w siebie - Gal. 6,1.
3.  Znajdź właściwy czas i miejsce - Przyp. 25,11.
4.  Mów prawdę w miłości - Ef. 4,15
5.  Słuchaj ze zrozumieniem tego, co mówi druga strona - Jak. 1,9.

„Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie”
Ef. 4,32