Autor: Daniel Trusiewicz

Pewnemu kandydatowi do stanowiska pracy dano do wypełnienia kwestionariusz, w którym było pytanie: „Czy był Pan karany?”. Wpisał on swą odpowiedź: „Nie”. W trakcie procesu angażowania go do nowej pracy okazało się, że nie był karany, ponieważ nigdy nie przyłapano go na gorącym uczynku. Był to sprytny kandydat, ale pracy nie otrzymał.

Autor: Urs von Balhasar
teolog katolicki, początek XXw.

Jesteśmy zaszczuci przez życie i rozglądamy się zmęczeni za miejscem, gdzie by panowała cisza, gdzie by nie było zakłamania. Gdzie by można było znaleźć pokrzepienie? Chcielibyśmy w Bogu znaleźć odpoczynek, w Nim się zatopić, by zdobyć nowe siły do dalszego życia. Ale nie szukamy Go, tam, gdzie na nas czeka, gdzie Go można spotkać – u Jego Syna, Który Jest Jego Słowem. Albo też szukamy Boga, bo Go chcemy zapytać o tysiączne rzeczy, i wyobrażamy sobie, że bez odpowiedzi na nie możemy żyć; zasypujemy Go problemami, żądamy wyjaśnień, kluczy, ułatwień – i zapominamy, że podał nam w Swym Słowie odpowiedź na każde pytanie, odpowiedź, jaką w tym życiu zdolni jesteśmy zrozumieć.

Autor: Tomasz Jacewicz

Z każdym dniem zmieniamy się. Z każdym dniem starzejemy się. Z każdym dniem zmieniają się nasze ciała. Wraz z upływem lat zmniejsza się nasza sprawność fizyczna, kiedyś np. mogliśmy przebiec 100-ke w 13 sekund, teraz ledwo to robimy w 20 sekund. Codziennie się zmieniamy.

Zmieniamy się nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Najpierw, kiedy jesteśmy dziećmi, niczym się nie przejmujemy i żyjemy beztrosko, później wraz z wiekiem stajemy się coraz dojrzalsi w swoim myśleniu. Zmienia się wtedy sposób postrzegania świata wokoło nas. Pewne sprawy, do których przykładaliśmy kiedyś wielką wagę dzisiaj nic nas nie obchodzą, natomiast sprawy, które kiedyś uważaliśmy za mało ważne teraz uważamy za bardzo istotne.

Autor: Bogusław Kupisiński

Co to jest Prawda? Spytał rzymski urzędnik. Ale w skomplikowanym świecie imperialnych notabli nie było miejsca na takie dylematy. Retoryczne pytanie zadane pokonanemu Mesjaszowi miało być przygniatającym argumentem, ostatnim ciosem zadanym zuchwałemu idealiście. Jesteś królem? Nie tutaj. To moje terytorium. Tu ja decyduję o życiu i śmierci, również Twojej. Takie są prawa tego świata, a Ty jesteś intruzem. Skończ z tym uporem i ratuj swoje życie.

Autor: Bogusław Kupisiński
Rozbudowany w formie referatu wątek kazania wygłoszonego w zborze katowickim w grudniu 2002.

Aby byli jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś...

Relacje międzyludzkie to jeden z najważniejszych aspektów naszego życia. Bóg stworzył człowieka jako istotę społeczną wskazując na tę część natury ludzkiej jako najpełniejsze odzwierciedlenie własnej istoty. Samotność zawsze była sprzeczna z zamysłem Bożym – „niedobrze człowiekowi, gdy jest sam...”, a wpływ, jaki ludzie wywierają na siebie nawzajem zawsze był – obok intymnej więzi człowieka z Bogiem – najważniejszym czynnikiem kształtującym osobowość. Nic dziwnego, że upadek pierwszych ludzi wynaturzył ich wzajemne relacje do tego stopnia, że już drugie pokolenie było areną bratobójczego konfliktu zakończonego zabójstwem.