Autor: Marta Haratym 

Dwie kobiety, inne, a jednak podobne, Nie znamy ich imion. To, w jaki sposób zostały potraktowane przez Zbawcę zapisali Ewangeliści. Jedna kobieta była chora na krwotok. Wmieszała się w tłum, wierzyła, że może ją uzdrowić. Nie miała już nic do stracenia. Żeby tylko się Go dotknąć. Był to akt desperacji i determinacji. Jezus był dla niej ostatnią deską ratunku. Mogła słyszeć jakich cudów dokonał. Więc spróbowała.

Autor: Marta Haratym 

Muszę ustosunkować się do KRZYŻA robiąc jedną z dwóch możliwych rzeczy: albo uciec przed nim, albo umrzeć na nim.

Jeśli okażę choć odrobinę mądrości, to zrobię tak, jak Jezus: wycierpię KRZYŻ, nie bacząc na jego hańbę, zdążając do radości jaka widnieje przede mną.

2 Kor. 11:1-15

Autor: Daniel Trusiewicz 

Dlaczego w Europie XXI wieku jest coraz więcej pustych kościołów? Dlaczego wiele z nich zamienia się na muzea, a niektóre stają się meczetami muzułmańskimi? Niestety, Kościół w naszych czasach traci swoje znaczenie w życiu ludzi. Statystyki są niestety alarmujące! Jeden z liczących się autorytetów w dziedzinie rozwoju kościoła w Europie bije na alarm - J.Lukasse, autor nowej książki „Churches with roots” - „Jak zakładać kościoły w post chrześcijańskiej Europie?”.

Autor: Daniel Trusiewicz 

Boży cel: pokój i życie wieczne

Bóg kocha ludzi i pragnie, aby żyli oni w pokoju z Nim i otrzymali życie wieczne. Biblia mówi: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne” (Jan 3:16). Jeszcze nie spotkałem kogoś, kto świadomie i z premedytacją stwierdziłby, że nie chce pójść do nieba. Z drugiej jednak strony, jeżeli Bóg zaplanował dla nas pokój i życie wieczne, to dlaczego tak wielu ludzi tego nie doświadcza? Jeżeli niebo jest przygotowane dla ludzi, to co należy uczynić aby tam się dostać?

Autor: Tomasz Jacewicz 

Dlaczego bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać? Widzimy, że nauczanie Jezusa nie jest z tego świata. Ten świat mówi: „lepiej, kiedy bierzesz, niż kiedy dajesz”. Kiedy bowiem dajesz odejmujesz sobie a kiedy bierzesz dla siebie dodajesz sobie? A przecież lepiej mieć niż nie mieć!