Autor: Tomasz Jacewicz

Oto czytamy że apostoł Piotr zadał Jezusowi pytanie, pytanie na temat przebaczenia. "Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy ?".

Autor: Jim W. Goll, wybrał: Tomasz Jacewicz

Jedną z kontrowersyjnych postaci, które dzielą protestantów i katolików, jest osoba Marii - matki Jezusa. Pomimo tego, że Biblia nie poświęca jej zbyt dużo miejsca na swoich stronach, Maria przez wieki, stała się dla wielu kluczową osobą.

Autor: Tomasz Jacewicz
(na podstawie służby Mike'a Bickle'a z Metro Christian Fellowship, Kansas City, Missouri).

 

Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu

I "Ojcze odpuść im..."
(Ewangelia wg Łukasza 23, 33 – 34)

Ostatnie słowa człowieka wypowiedziane bezpośrednio przed śmiercią bardzo często wyrażają swego rodzaju podsumowanie całego jego życia. W ostatnich chwilach, zanim nastąpi śmierć, człowiek ma potrzebę powiedzenia czegoś, co wydaje się być czymś niezwykle istotnym i ważnym, co stanie się swoistym znakiem lub drogowskazem dla tych, którzy będą żyć dalej.